Indlæg

Høringssvar fra Skøn på Silkeborg til forslag til kommuneplantillæg 14 og lokalplan 13-025 for et boligområde i Resen, Gødvad

Silkeborg Byråd har 29. august 2023 godkendt forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 5. september 2023 – 31. oktober 2023.

Skøn på Silkeborg har d. 27. september 2023 indsendt et høringssvar.