Indlæg

Impalagrundens zigzag-kurs. Læserbrev fra Skøn på Silkeborg.

Læserbrev fra Skøn på Silkeborg bragt d. 11. marts 2023. Find link til Midtjyllands avis her

Impalagrundens zigzag-kurs

Anette Lemche og Torben KrathHenholdsvis næstformand og formand, Skøn på Silkeborg

Bebyggelse Mange af Silkeborgs borgere undrer sig formentlig over de beslutninger skiftende byråd og diverse udvalgsmedlemmer kommer frem til med hensyn til Impalagrunden.

For nyligt var man således enige om at håndhæve en skovbyggerlinje på 30 meter – og nu åbnes der så op til, at skovbyggerlinje for Impalagrundens vedkommende kan reduceres til 20 meter i en retning og helt ned til 10 meter i en anden retning.

En af bivirkningerne er, at det vil bane vej for op til 100 boliger i stedet for de senest afviste 70 boliger…

Oprindeligt var der på Impalagrunden en bebyggelsesgrad på 45 procent, men efter at bygherre i sin tid tilkøbte det beskyttede §3-naturområde, er resultatet nu blevet, at der åbnes op for en reel bebyggelsesprocent på 75 procent (på den del af Impalagrunden, der har byggeret).

Set fra naturens side er disse ændringer et voldsomt overgreb, som slet ikke kan forsvares, og det vil få uoverskuelige følger for både flora og fauna i hele kvarteret. Der åbnes ligeledes op for stangbyggeri i 13,5 meters højde, hvilket uundgåeligt vil få konsekvenser for naboerne nord og øst for grunden.

Adgangen sker nu fornuftigt nok via Vestre Ringvej, men etableres uden svingbane, hvilket er uforståeligt og uforsvarligt.

Vestre Ringvej henligger i dag, på samme måde som det beskyttede §3-område, i totalt mørke.

Med dette atypiske højhusbyggeri og medfølgende lysforurening vil man endnu engang jage flagermusene og områdets rådyr ud af deres naturlige habitat. De 100 boliger vil blive klemt inde mellem det beskyttede §3-område og de små søer med springkilden ved den gamle vandmølle.

Naturen kan simpelthen ikke bære flere af den slags overgreb,

Kan det virkelig være rigtigt, at vi i Silkeborg ikke har visdom nok til at passe bedre på det vidunderlige sted, vi er blevet betroet at forvalte?

Der står så mange boliger tomme allerede, og flere er på vej – har vi virkelig brug for at please flere bygherrer og lade endnu flere boliger blive bygget på naturens bekostning?