Indlæg

Læserbrev februar 2023

Skøn på Silkeborg havde sammen med Bevaringsforeningen et læserbrev i Midtjyllands avis d. 14. februar 2023.


Indsatsen for bygningsbevaring halter

Anette Lemche og Ejgil Prinds
Skøn på Silkeborg og Bevaringsforeningen

I Silkeborg Kommune satser man på vækst og udvikling. Men udviklingen kommer med en pris. Lige nu ser vi, at indsatsen fra byrådets side til bevaring af vores kulturarv er en gang rod. Intentioner, der blev lovet eller vedtaget for år siden, tilsidesættes gang på gang.

På et byrådsmøde i marts 2019 fremhævede socialdemokraterne, at det nu var på tide at opdatere kommuneatlasset for bevaringsværdige bygninger gældende for hele kommunen.

Det samme stod i opsamlingskataloget til kommuneplan 2020-2032, hvor også SAVE 4-huse (SAVE bevaringsværdiskalaen går fra 1-9, hvor 1 er mest bevaringsværdig) skulle registreres som bevaringsværdige. Før sidste kommunalvalg kom de samme løfter fra de konservative.

Forventningerne var derfor store, da socialdemokraterne til kommunalvalget tog borgmesterposten, og de Konservative formandsposten for plan- og vejudvalget. Nu måtte der endelig komme gang i de tiltag, der blev lovet, og som er nødvendige for, at vi kan bevare vores kulturarv. Men ak nej. Der skete intet.

Alle vores nabokommuner betragter en SAVE-værdi på 1-4 som værende en bevaringsværdig bygning, men ikke Silkeborg.

Vi hører ofte politikere beklage sig over, at der er op til flere tusinde SAVE 4-bygninger i Silkeborg, og at det er uoverskueligt at beskytte dem, men det er ikke tilfældet. Ifølge Slots- og Kulturstyrelsens register for bevaringsværdige bygninger findes der i dag 689 SAVE 4-bygninger i Silkeborg.

Vi ser også på det seneste en stigende tendens til, at ejere af bevaringsværdige bygninger tilsyneladende undlader at vedligeholde bygningerne.

Dette med henblik på at få en slags nåde hos politikerne og offentligheden og derved øge mulighederne for at få nedrivningstilladelse.

Forvaltningen og politikerne må naturligvis ikke lade sig påvirke af sådanne tendenser, ej heller lade sig blænde af udgifter til renovering på op til flercifret millionbeløb. Manglende vedligeholdelse er alene den pågældende ejers problem.

Fordi området halter, og fordi der fra politisk side ikke meldes klart ud, bruges der uendeligt meget tid på afgørelser frem og tilbage. Derudover er der en manglende forventningsafstemning. Investorer såvel som private bør have klare retningslinjer.

Lav nu nogle klare og konsistente regler og bevarende lokalplaner en gang for alle, hvor man ligeledes løfter Save 4-bygninger op i den bevarende kategori, hvor de hører hjemme.


Huse i Silkeborg med bevaringsværdi 4

Huse med bevaringsværdi 4 er huse der stort set er nær det originale men hvor nogle få detaljerændringer eller dårlig vedligeholdelse ikke retfærdiggør en værdi på 3. Se eksempler herunder.

Torvet 10B (hjørne Fredensgade/Torvet) fra 1920.

Vurdering:
God hjørnemarkering, rodet underfacade.
Ændringer af butiksfacader, vinduer og top kviste.
God hovedform – butiksfacaden burde behandles ensartet.

Vestergade 35 fra 1897

Vurdering:
Pudsarkitektur med søjler, kvaderlisener m.m.
Historistisk facadearkitektur.
Butiksfacade og kvistvinduer ændret.
Gadesiden er rodet, gårdsiden er god.

Baggesensvej 22 fra 1925

Vurdering:
God hovedform.
Tagsten udskiftet.
Stemningsfuld bygning.

Nygade 23A fra 1912

Vurdering:
Med inspiration fra jugendstilen, pudsdetaljer.
Underfacaden ombygget.
Velholdt.
Markant bygning, uheldig ombygget underfacade.

Christian 8.s Vej 18 fra 1902

Ejendommen er dekoreret af arkitekt Anton Rosen

Vurdering:
Pudset ejendom med frontkvist og søjlemotiv ved vinduer.
Kviste, plastik vinduer.

Bygade 13, Mollerup fra 1882

Vurdering:
Velproportioneret bindingsværk med 3/4 valm.
Røde tavl opstreget som murværk.
Godt placeret, god hovedform.
Et stemningsfuldt hus.

Ofte er det kun små detaljer eller dårlig vedligeholdelse der er forskellen mellem er bevaringsværdi på 3 og 4. Derfor burde Silkeborg kommune også betragte værdi 4 huse som bevaringsværdige huse i den ny kommuneplan.