Artikler

Ønsker og tanker til Justitskvarteret

Følgende animation viser Skøn på Silkeborgs vision for hvordan området omkring politistationen og vandrehjemmet kan forvandles til et attraktive byrum.Justitskvarteret

Foreningen Skøn på Silkeborgs forslag og tanker om og for området.

Skøn på Silkeborg ønsker med denne visualiserings video og dette skrift at fremlægge foreningens tanker og ideer for bevaringen og den fremtidige udvikling og benyttelse af Justitskvarter.

Skøn på Silkeborg anser Justitskvarteret, der reelt består af de tre centrale bygninger Politistationen/arresten, Birkedommerboligen og Politimesterboligen, for at være et af Silkeborgs ældste, mest historiske og centrale områder, som bør bevares og dermed sikres for eftertiden.

Justitskvarteret er i denne sammenhæng udvidet til andet end de tre centrale bygninger og omfatter følgende bygninger med tilhørende arealer:

Birkedommerboligen Chr. d. 8. s vej 2 B med tilhørende bagbygning samt foran og bagvedliggende parkeringsarealer.

Politistationen Chr. d. 8. s vej 2 C med indvendig gård og gård bag arresten samt parkeringsplads bag Birkedommerboligen.

Arrestbygningen Chr. d. 8. s vej 2 C, i side- og bagbygningen til Politistationen.

Politimesterboligen Chr. 8. s vej 2 D med tilhørende bagbygning, have/grund.

Borgmesterhaven Åhavevej 53 – grøn område/grund ved Gudenåen med landgangsbro til Hjejleselskabets færger.

Vandrehjemmet Åhavevej 55 – med tilhørende grund til Gudenåen.

Politimesterbroen Åhavevej 57 – en smal sti langs Nordskovvej til en lille grund med bådhus til to både ved Gudenåen.

Hele dette område bør efter vores opfattelse ses under ét – en helhed – der bør udnyttes til fælles bedste og at indgå i en helhedsløsning indarbejdet i en lokalplan.

Området bør åbnes op med grønne områder, fri passage fra Politimesterboligen bag om politistationen/arresten til et grønt område bag Birkedommerboligen ned mod Vandrehjemmet og Borgmesterhaven.

Måske kunne politistationen åbnes op til den indre gård ved evt. at fjerne noget eller hele tilbygningen (søjlehuset) fra 1970.erne mod Rosenørns Allé, således at den fine gamle bygning kom mere til sin ret. Foreningen Skøn på Silkeborg har tidligere udfærdiget en illustrations video, der i udmærket grad anskueliggør nogle af mulighederne.

På baggrund af de seneste års debat om og forslag til udnyttelse af området og da politiet efter 100 års brug i løbet af 2022 forlader bygningen, anser Skøn på Silkeborg det for at være tidspunktet, hvor foreningens tanker og ideer til bevaring og videreudvikling af området bør fremlægges, så de kan indgå som et ideoplæg under behandlingen af den påtænkte helhedsplan for området.

Som det ses i videoen ønsker foreningen ikke kun at fokusere på de tre central historiske bygninger, men på hele området, herunder udeområderne omkring og mellem disse bygninger og Rosenørns Allé, parkeringsområdet foran og bag Birkedommerboligen, Vandrehjemmet, det grønne område Borgmesterhaven ned til Remstrup å og Politimesterbroen med bådhuset mellem Vandrehjemmet og den nye Nordskovvej.

Når man ser på dette område under ét, er det Skøn på Silkeborg opfattelse, at dette samlede område rummer en række kvaliteter og muligheder, der bør udnyttes, når der i kommunal regi skal udarbejdes en helhedsplan for området og måske også for nærliggende bygninger og arealer.

Som tidligere nævnt ønsker Skøn på Silkeborg, at de tre historiske bygninger bevares med deres nuværende udvendige udseende, historiske egenart og arkitektur, men er indforstået med en vis nødvendig indvendig tilretning og ombygning med respekt for særlige indvendige arkitektoniske særkender – fortrinsvis i hovedbygningen/Politistationen.

Se bilag om de enkelte bygningers historie.

Politistationen vil – når denne fraflyttes – kunne være et godt udgangspunkt for et kulturhus for kreative personer indenfor kunst, kultur, bæredygtighed, udstillinger, kunsthåndværk osv. En stor arkitektonisk flot 100 år gammel historisk bygning, centralt beliggende i byen tæt på togstation, busterminal, Gudenåen, skovene og byens gågader.

Bygningen kunne også være et oplagt sted for et turistbureau i samspil med vandrehjemmet – et politimuseum/ arkiv der fortæller historien om byens politi gennem 100 år – andre arkiver som f.eks. lokalhistorisk arkiv, kontorfællesskaber, værksteder, skole, kommunale kontorer/klinikker og lignende.

Arrestens celler og tilhørende lokaler vil – når denne fraflyttes – kunne være et spændende supplement til Vandrehjemmets manglende kapacitet – eller en filial til et af byens hoteller – og derved være et spændende muligt overnatningssted med særlige oplevelser for byens gæster.

Vandrehjemmet – Danmarks nok bedst placerede vandrehjem – beliggende midt i byen, har med direkte adgang til Gudenåen, Nordskoven med mountainbikespor, vandre- og cykelruter, Gjernstien, og andre cykelstier, nærhed til havnen, jernbane- og busstation, en unik beliggenhed og kan dermed sammen med det øvrige område være et kraftcenter for turister og outdooraktiviteter i Danmarks Outdoor hovedstad.

Politimesterbroen – der er placeret mellem den nye Nordskovvej og Vandrehjemmet vil kunne danne grundlag for båd- eller kanoudlejning og anden vandaktivitet i sammenhæng med Vandrehjemmet. Politimesterbroen tilhører ejerne af Birkedommerboligen.

Borgmesterhaven – en p.t. ubebygget grøn grund direkte til Gudenåen – bør være stedet, hvor Silkeborg Roklub placeres, når kommunen ønsker renovering, udvidelse og modernisering af havneområdet til fordel for en havneplads/ophalerplads til Hjejlebådene, koncertplads og fjernelse af bilerne fra området.

Parkering til Roklubben og Vandrehjemmet vil kunne placeres på vandrehjemmets nuværende parkeringsplads og indbygget under jorden i området bag Birkedommerboligen på/under politiets nuværende garager og parkeringspladser i overensstemmelser med kommunens strategi for parkering under jorden. Over p-huset kunne der opføres et betydeligt antal kvm i et par etager og et grønt område – en aktivitetsplads for gæster til vandrehjemmet og outdoorfolket til erstatning for borgmesterhaven, der bebygges.

Birkedommerboligen med P-plads foran og bagved – vil fortsat kunne benyttes til kontorer for liberalt erhverv – afdelinger fra kommunen – f.eks. tandplejen, der ønskes omplaceret – eller Politihjemmeværnet, der p.t. er lejer i bygningen.

Politimesterboligen – vil kunne udnyttes tilsvarende Birkedommerboligen til udlejning til forretning, liberalt erhverv, bolig eller lignende – kun fantasien sætter grænser.

Skøn på Silkeborg foreslår, at arealerne omkring Politimesterboligen og arealet bag om arresten åbnes op mod Rosenørns Allé og derved kan indgå i en sammenhæng med arealet bag Birkedommerboligen via den nuværende parkeringsplads og videre ned til Remstrup å via Borgmesterhaven, Vandrehjemmet og Politimesterbroen. Området bør tilpasses de omkringliggende bygninger og i videst muligt omfang anlægges og tilplantes som et grønt område eller en form for en park.

Rosenørns Allé bør udlægges som stillegade/sivegade med en belægning som en sådan i sammenhæng og harmoni med de øvrige områder.

Skøn på Silkeborg foreslår, at der i tråd med Silkeborg Kommunes strategi for parkering under jorden, med indkørsel fra Åhavevej, etableres en underjordisk parkeringskælder ind i og under den nuværende parkeringsplads på arealet mellem Åhavevej og op til Birkedommerboligen.

Oven på denne parkeringskælder anses det for muligt langs med Nordskovvej at opføre en bygning på et par etager og på et betydeligt antal kvm, som dels kan danne en for støjværn mod vejen, dels kan danne rammen for et udeareal mellem bygningen og Rosenørns Allé. Bygningen bør være i en skala og en arkitektur svarende til omgivelserne, så de fremstår som en samlet enhed.

Vandrehjemmet forventer vi kan fortsætte uændret dog med mulighed for evt. at udvide deres aktiviteter mod åen, del ved Borgmesterhaven dels ved Politimesterbroen samt måske i arresten, når den fraflyttes.

Vi foreslår at Borgmesterhaven tilbydes Silkeborg Roklub, da der gennem længere tid har været fremsat ønsker om, at flytte denne bort fra havneområdet for der at etablere en ophalerplads for Hjejleselskabet og for at udvide havnearealet og fjerne bilerne fra dette område.

Skøn på Silkeborgs udgangspunkt for den fremtidige brug af bygninger og området er, at

at bygningerne kan ejes og lejes af såvel firmaer, det offentlige og private, når blot de bevares som tidligere beskrevet.

Indretning, ombygningen, nybyggeri mv. bør foregå i et samspil mellem alle forskellige investorer, interessenter og instanser.

Skøn på Silkeborg anser mulighederne for utallige – alt fra erhverv, institutioner, skoler, liberale erhverv, lokalhistorisk arkiv, museum, politimuseum, kulturhus, kontorfællesskab, mødested for bæredygtighed, iværksættere, private boliger osv. osv.

Det samlede område kan med den centrale beliggenhed tæt på jernbane, busser, flere cykelstier og ruter, skovene og Gudenåen blive den grønne port til Silkeborgs hjerte og kan dermed danne afsæt for den direkte adgang vandet, skoven, cykelruter, vandreture og andre udendørs aktiviteter helt ind fra byens hjerte og ud i naturen.

Området kan derved styrke og formidle fortællingen om Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad. 

Skøn på Silkeborg

010222/JD