Oslovej

Januar 2020

Etagebyggeri på Oslovej
Silkeborg: Byrådet har besluttet at endeligt vedtage en lokalplan, der skaber plads til 2 etagebyggerier med etager varierende fra 2 til 4 etager på Oslovej i Gødvad, Silkeborg. I det oprindelige forslag havde bygningerne tagterrasser. Disse er taget ud af planen.
Byrådsmødet mandag 27. januar sag 29

December 2019

Byrådsmøde tog en uventet drejning: Sådan gik det for sig, da Birch-boliger blev fjernet fra dagsordenen

Sag om etagebyggeri på Oslovej i Silkeborg rummer hele historien om de seneste års byudvikling med dertilhørende protester fra borgere, politikere, der lytter, men ikke hører efter, og anklager om politikeres lidt for tætte forhold til ejendomsudvikler Réne Birch fra Birch Ejendomme

Find Midtjyllands Avis artikel d. 17 december 2019 her

Oktober 2019

Hvilke interesser skal Silkeborg byråd varetage, bygherrens eller befolkningens?

En bygherre ønsker at opføre huse i 4 til 5 etager op Oslovej (huse som er animeret i gule sten).Lokalplanen sagde 2 etager da folk flyttede ind i den lave hvide bebyggelse. Videoen viser hvad de familier får som nabo hvis Silkeborgs beslutningstagere følger bygherrers ønsker i en ny lokalplan