Velkommen til Skøn på Silkeborg

Sidste nyt

Den meget anerkendte professor Steen Hildebrandt har de seneste år arbejdet med bæredygtighed ud fra en miljømæssig vinkel. Han har lige bidraget med et essay til en bog om byudvikling og arkitektur. Det er en mand med stærke holdninger,

Dippe-dut arkitektur….. klaphammer…… malplacerede ligegyldigheder…….. efterabe………
Læs denne meget velskrevne kronik af arkitekt MAA Kjeld Ghozati. Den har fokus på højhuse. “Når nu selv Silkeborg, en by i et af de mest naturskønne områder, ønsker sig et højhus i midtbyen, så er der noget grueligt galt…” Der er så mange sandheder, i det Kjeld Ghozati skriver. “Byudvikling med en klaphammer, når man har hænderne fulde af guld”. “De kommende generationer vil dømme jer hårdt” og meget mere…

Så er det ganske vist. Silkeborg skal have endnu et højhus. For 22 ud af 31 byrådsmedlemmer har mandag aften godkendt lokalplanen for Fredensgård.

Kære medlemmer af Skøn på Silkeborg

Det kommer næppe bag på nogen, at vi må aflyse vores generalforsamling, der var fastsat til d 30. april.
Vi har ikke noget bud på, hvornår den kan gennemføres.
Midt i denne meget specielle tid, vi befinder os i, vil vi fra bestyrelsen sende jer alle en varm hilsen og tak for den store opbakning indtil nu.
På trods af Corornakrise og nu påske, arbejder vi i foreningen støt videre på at påvirke politikerne til en mere harmonisk byudvikling og et tættere samspil med borgerne.

På bestyrelsens vegne

Foreningen har til formål at opfylde følgende vision

En vision om en by i balance og harmoni med det landskab, den er placeret i, og som mange anser for en af Danmarks naturmæssige perler. En by der udvikler sig i samspil med denne natur og i respekt for de naturgivne værdier.

En by hvor mennesker trives, og hvor ideen om Silkeborg som Danmarks outdoor-hovedstad efterleves på en sådan måde, at mennesket er i centrum. Hvor det gode liv kan leves med oaser af grønne og smukke områder i og omkring byen.

En by hvor der stilles høje krav ved planlægningen af de nødvendige nye boligområder og fornyelser, og hvor det til enhver tid siddende byråd har modet og handlekraften til at stille særlige krav og gå forrest, fordi de deler den samme vision.

Skøn på Silkeborg er dermed en tro på, at forskellen på det jævne og ordinære i forhold til det smukke og ekstraordinære kun er et spørgsmål om kreativitet og den rette vilje.

Skøn på Silkeborg er en vision om en by, der summer af handel og kulturelle aktiviteter, fordi det er en by der sætter de menneskelige udfoldelser i centrum og derfor en by, hvor mennesker trives og er stolte af at være en del af fællesskabet. Et fællesskab hvor nærdemokrati og borgerinddragelse tages alvorligt.