Velkommen til Skøn på Silkeborg

Se alle nyheder her

Overfor Søndertorv, der nu er blevet et lille grønt helle, ligger Lidls parkeringsplads. En asfaltørken. Hvordan får vi forklaret den tyske discountkæde, at en parkeringsplads helt uden bevoksning ikke pynter?

Plan- og Vejudvalget har ved udvalgsmødet d. 6.9.2021 vedtaget at der ikke kan gives nedrivningstilladelse til Lysbro stationsbygning.
Forvaltningen begrunder forbuddet mod nedrivning med at stationsbygningen har kulturhistoriske betydning for området, og at en nedrivning kræver dispensation fra lokalplan 112.13.

Foreningen Skøn på Silkeborgs Idéoplæg til helhedsplan for baneterrænet mellem Drewsens vej og Jernbanevej.
Find pressemeddelelse, og ideoplæg

Skønmaleri eller manipulation?
Visualiseringer anvendes til at vise, hvordan et kommende byggeri vil
komme til at se ud. Vi har prøvet at sammenholde visualiseringerne af byggeriet på Søtorvet med det virkelige byggeri. Kig med – det er
spændende. Men også foruroligende…

Skøn på Silkeborg har indsendt et antal høringssvar i forbindelse med forslag til kommuneplan 2020-2032. Find alle høringssvar ved at anvende linket.
Vi har også lagt et link til Silkeborg kommunes hjemmeside hvor alle 884 høringssvar han findes.

Foreningen har til formål at opfylde følgende vision

En vision om en by i balance og harmoni med det landskab, den er placeret i, og som mange anser for en af Danmarks naturmæssige perler. En by der udvikler sig i samspil med denne natur og i respekt for de naturgivne værdier.

En by hvor mennesker trives, og hvor ideen om Silkeborg som Danmarks outdoor-hovedstad efterleves på en sådan måde, at mennesket er i centrum. Hvor det gode liv kan leves med oaser af grønne og smukke områder i og omkring byen.

En by hvor der stilles høje krav ved planlægningen af de nødvendige nye boligområder og fornyelser, og hvor det til enhver tid siddende byråd har modet og handlekraften til at stille særlige krav og gå forrest, fordi de deler den samme vision.

Skøn på Silkeborg er dermed en tro på, at forskellen på det jævne og ordinære i forhold til det smukke og ekstraordinære kun er et spørgsmål om kreativitet og den rette vilje.

Skøn på Silkeborg er en vision om en by, der summer af handel og kulturelle aktiviteter, fordi det er en by der sætter de menneskelige udfoldelser i centrum og derfor en by, hvor mennesker trives og er stolte af at være en del af fællesskabet. Et fællesskab hvor nærdemokrati og borgerinddragelse tages alvorligt.