Velkommen til Skøn på Silkeborg

Se alle nyheder her

Skøn på Silkeborg holder generalforsamling d. 24/4-24 kl. 19.00 i Medborgerhuset , Bindslevs Plads 5.
Dagsorden er fremsendt til alle medlemmer.
Denne gang har vi fået Jep Loft fra Arkitekturoprøret til at komme og fortælle om deres arbejde for bedre arkitektur.

Byrådsflertal har talt: Beboere på Bragesvej kan ånde lettet op

Høringssvar fra Skøn på Silkeborg til forslag til kommuneplantillæg 14 og lokalplan 13-025 for et boligområde i Resen, Gødvad

Skøn på Silkeborg deltager i felttur med Folketingets transportudvalg.

I løbet af oktober bliver vi sandsynligvis klogere på, hvor den nye jernbane mellem Silkeborg og Aarhus skal anlægges.
I hvert fald er det forventningen, at Banedanmark her præsenterer deres indledende undersøgelse af mulige linjeføringer mellem Silkeborg og Aarhus.
Herefter skal Folketinget vælge, om der skal arbejdes videre med én eller flere linjeføringer, der skal miljøundersøges, inden der senere skal træffes en endelig afgørelse.
Transportudvalget sluttede sin tur på Det Gamle Rådhus, hvor foreningen Skøn på Silkeborg fortalte om deres forslag om, at grave jernbanen ned.

Kirkepladsen i Silkeborg.

Følgende video viser forløbet der igennem tiderne, og især indenfor de sidste 4 år, førte til at der nu må bygges i en højde på 20 meter mod kirkepladsen.

Arkitektoniske perler

Skøn på Silkeborg ønsker at sætte fokus på Silkeborgs nok bedste og mest aktive arkitekt/bygningskunstner Anton Rosen.

Derfor har en gruppe under Skøn på Silkeborg sat sig for at give turister og andre interesserede en oplevelse, som bringer byvandrere rundt og oplever nogle af værkerne af vores kendte arkitekt.

Silkeborg er beriget med smuk arkitektur fra én af Danmarks dygtigste arkitekter gennem tiden. Anton Rosen vil give dig en smuk og unik oplevelse, mens du befinder dig i og bevæger dig gennem Silkeborg.

Vidste du, at det i København så kendte Palads Hotel’s arkitekt Anton Rosen har leveret størstedelen af sit arkitektoniske/kunstneriske virke til Silkeborg?

Oplev en magisk arkitektonisk vandretur, mens du er i Silkeborg og oplev samtidig Silkeborgs hyggelige bymidte.

Scan QR-koden eller find link her, og find guided tur og beskrivelser.

Følg kortet rundt og slut med en kop kaffe, et styk kage eller frokost på Anton Rosens smukke Restaurant Vivi, Åhavevej 2, Silkeborg med udsigt til Hjejlen og den fortryllende Gudenå. Du får 10% rabat på regningen.

Læserbrev i Midtjyllands Avis d. 11. marts 2023

Impalagrundens zigzag-kurs

Bebyggelse Mange af Silkeborgs borgere undrer sig formentlig over de beslutninger skiftende byråd og diverse udvalgsmedlemmer kommer frem til med hensyn til Impalagrunden.
For nyligt var man således enige om at håndhæve en skovbyggerlinje på 30 meter – og nu åbnes der så op til, at skovbyggerlinje for Impalagrundens vedkommende kan reduceres til 20 meter i en retning og helt ned til 10 meter i en anden retning.

Find link til hele læserbrevet her

Læserbrev i Midtjyllands Avis d. 14. februar 2023
I Silkeborg Kommune satser man på vækst og udvikling. Men udviklingen kommer med en pris. Lige nu ser vi, at indsatsen fra byrådets side til bevaring af vores kulturarv er en gang rod. Intentioner, der blev lovet eller vedtaget for år siden, tilsidesættes gang på gang.

Find link her

Godt nytår til alle medlemmer af Skøn på Silkeborg
 Formand Torben Krath, december 2022

Overfor Søndertorv, der nu er blevet et lille grønt helle, ligger Lidls parkeringsplads. En asfaltørken. Hvordan får vi forklaret den tyske discountkæde, at en parkeringsplads helt uden bevoksning ikke pynter?

Plan- og Vejudvalget har ved udvalgsmødet d. 6.9.2021 vedtaget at der ikke kan gives nedrivningstilladelse til Lysbro stationsbygning.
Forvaltningen begrunder forbuddet mod nedrivning med at stationsbygningen har kulturhistoriske betydning for området, og at en nedrivning kræver dispensation fra lokalplan 112.13.

Foreningen Skøn på Silkeborgs Idéoplæg til helhedsplan for baneterrænet mellem Drewsens vej og Jernbanevej.
Find pressemeddelelse, og ideoplæg

Skønmaleri eller manipulation?
Visualiseringer anvendes til at vise, hvordan et kommende byggeri vil
komme til at se ud. Vi har prøvet at sammenholde visualiseringerne af byggeriet på Søtorvet med det virkelige byggeri. Kig med – det er
spændende. Men også foruroligende…

Skøn på Silkeborg har indsendt et antal høringssvar i forbindelse med forslag til kommuneplan 2020-2032. Find alle høringssvar ved at anvende linket.
Vi har også lagt et link til Silkeborg kommunes hjemmeside hvor alle 884 høringssvar han findes.

Foreningen har til formål at opfylde følgende vision

En vision om en by i balance og harmoni med det landskab, den er placeret i, og som mange anser for en af Danmarks naturmæssige perler. En by der udvikler sig i samspil med denne natur og i respekt for de naturgivne værdier.

En by hvor mennesker trives, og hvor ideen om Silkeborg som Danmarks outdoor-hovedstad efterleves på en sådan måde, at mennesket er i centrum. Hvor det gode liv kan leves med oaser af grønne og smukke områder i og omkring byen.

En by hvor der stilles høje krav ved planlægningen af de nødvendige nye boligområder og fornyelser, og hvor det til enhver tid siddende byråd har modet og handlekraften til at stille særlige krav og gå forrest, fordi de deler den samme vision.

Skøn på Silkeborg er dermed en tro på, at forskellen på det jævne og ordinære i forhold til det smukke og ekstraordinære kun er et spørgsmål om kreativitet og den rette vilje.

Skøn på Silkeborg er en vision om en by, der summer af handel og kulturelle aktiviteter, fordi det er en by der sætter de menneskelige udfoldelser i centrum og derfor en by, hvor mennesker trives og er stolte af at være en del af fællesskabet. Et fællesskab hvor nærdemokrati og borgerinddragelse tages alvorligt.