Velkommen til Skøn på Silkeborg

Sidste nyt

Foreningen Skøn på Silkeborgs Idéoplæg til helhedsplan for baneterrænet mellem Drewsens vej og Jernbanevej.
Find pressemeddelelse, og ideoplæg

Skønmaleri eller manipulation?
Visualiseringer anvendes til at vise, hvordan et kommende byggeri vil
komme til at se ud. Vi har prøvet at sammenholde visualiseringerne af byggeriet på Søtorvet med det virkelige byggeri. Kig med – det er
spændende. Men også foruroligende…

Skøn på Silkeborg har indsendt et antal høringssvar i forbindelse med forslag til kommuneplan 2020-2032. Find alle høringssvar ved at anvende linket.
Vi har også lagt et link til Silkeborg kommunes hjemmeside hvor alle 884 høringssvar han findes.

For at formidle kendskabet til forslag til kommuneplan 2020-2032 for Silkeborg kommune, har vi i Skøn på Silkeborg produceret et antal videoer der viser hvorledes man finder rundt i kommuneplanen og hvilke oplysninger der er tilgængelig.

Husk, kommuneplanen er i offentlig høring indtil d. 12. oktober 2020.

I denne første video fortæller vi om baggrunden for en kommuneplan og hvordan man finder planlægningen for ens egen adresse.

Så er det ganske vist. Silkeborg skal have endnu et højhus. For 22 ud af 31 byrådsmedlemmer har mandag aften godkendt lokalplanen for Fredensgård.

Kære medlemmer af Skøn på Silkeborg

Det kommer næppe bag på nogen, at vi må aflyse vores generalforsamling, der var fastsat til d 30. april.
Vi har ikke noget bud på, hvornår den kan gennemføres.
Midt i denne meget specielle tid, vi befinder os i, vil vi fra bestyrelsen sende jer alle en varm hilsen og tak for den store opbakning indtil nu.
På trods af Corornakrise og nu påske, arbejder vi i foreningen støt videre på at påvirke politikerne til en mere harmonisk byudvikling og et tættere samspil med borgerne.

På bestyrelsens vegne

Foreningen har til formål at opfylde følgende vision

En vision om en by i balance og harmoni med det landskab, den er placeret i, og som mange anser for en af Danmarks naturmæssige perler. En by der udvikler sig i samspil med denne natur og i respekt for de naturgivne værdier.

En by hvor mennesker trives, og hvor ideen om Silkeborg som Danmarks outdoor-hovedstad efterleves på en sådan måde, at mennesket er i centrum. Hvor det gode liv kan leves med oaser af grønne og smukke områder i og omkring byen.

En by hvor der stilles høje krav ved planlægningen af de nødvendige nye boligområder og fornyelser, og hvor det til enhver tid siddende byråd har modet og handlekraften til at stille særlige krav og gå forrest, fordi de deler den samme vision.

Skøn på Silkeborg er dermed en tro på, at forskellen på det jævne og ordinære i forhold til det smukke og ekstraordinære kun er et spørgsmål om kreativitet og den rette vilje.

Skøn på Silkeborg er en vision om en by, der summer af handel og kulturelle aktiviteter, fordi det er en by der sætter de menneskelige udfoldelser i centrum og derfor en by, hvor mennesker trives og er stolte af at være en del af fællesskabet. Et fællesskab hvor nærdemokrati og borgerinddragelse tages alvorligt.