Velkommen til Skøn på Silkeborg

Sidste nyt

Så er det ganske vist. Silkeborg skal have endnu et højhus. For 22 ud af 31 byrådsmedlemmer har mandag aften godkendt lokalplanen for Fredensgård.

Byrådsmøde d. 23. marts 2020
Find link til byrådsmødet. Videoen starter ved punkt 3, Endelig vedtagelse af lokalplan 10-023 (Fredensgård)

AFLYSNING
Vi belager at måtte meddele, at vi med dette meget korte varsel har besluttet os for at aflyse vores generalforsamling, der var indkaldt til afholdelse i Medborgerhuset onsdag den 11 ds. kl. 19.00. Det skyldes naturligvis Corona. Vi håber snart tingene normaliserer sig så meget, at vi igen kan mødes. Ny indkaldelse følger, når vi ved lidt mere.

På bestyrelsens vegne
Torben Krath, formand

Foreningen har til formål at opfylde følgende vision

En vision om en by i balance og harmoni med det landskab, den er placeret i, og som mange anser for en af Danmarks naturmæssige perler. En by der udvikler sig i samspil med denne natur og i respekt for de naturgivne værdier.

En by hvor mennesker trives, og hvor ideen om Silkeborg som Danmarks outdoor-hovedstad efterleves på en sådan måde, at mennesket er i centrum. Hvor det gode liv kan leves med oaser af grønne og smukke områder i og omkring byen.

En by hvor der stilles høje krav ved planlægningen af de nødvendige nye boligområder og fornyelser, og hvor det til enhver tid siddende byråd har modet og handlekraften til at stille særlige krav og gå forrest, fordi de deler den samme vision.

Skøn på Silkeborg er dermed en tro på, at forskellen på det jævne og ordinære i forhold til det smukke og ekstraordinære kun er et spørgsmål om kreativitet og den rette vilje.

Skøn på Silkeborg er en vision om en by, der summer af handel og kulturelle aktiviteter, fordi det er en by der sætter de menneskelige udfoldelser i centrum og derfor en by, hvor mennesker trives og er stolte af at være en del af fællesskabet. Et fællesskab hvor nærdemokrati og borgerinddragelse tages alvorligt.