Justitskvarteret

Sidste nyt

Plan- og Vejudvalget afgjorde under udvalgsmødet d. 3. februar at der, i stedet for bebyggelse på 6 og 9 etager, skal udarbejdes en helhedsplan for området.

Det drejer sig om arealerne nord for politimesterboligen (Chr. 8.s Vej 4A-6B), selve politimesterboligen (Chr. 8.s Vej 2D), politistationen (Chr. 8.s Vej 2C), birkedommerboligen (Chr. 8.s Vej 2B/Rosenørns Allé 2) samt p-pladsen på Rosenørns Allé 6.

Find link til hele beslutningsprotokollen her.

Se sag nr. 9, eller side 32


Betegnelsen Justitskvarteret dækker over Ting- og Arresthuset (nuværende politistation) omgivet af Birkedommerboligen og Politimesterboligen.

Birkedommerboligen har i nogen år været ejet af et privat selskaber, hvorimod Politimesterboligen først blev solgt af Region Midtjylland i 2017 til en privat person.

Ting-og Arresthuset er en statsejendom (Bygningsstyrelsen), men der er planer om at opføre en ny politistation et andet sted i kommunen. Dermed vil bygningen højst sansynlig blive overdraget til Silkeborg kommune for et beskedent beløb.

Birkedommerboligen og Politimesterboligen ønskes nedrevet.

Tankevækkende er det, at man med den ene hånd lader arkæologer grave i jorden for at finde genstande der bevidner vores historie, samtidig med at man med den anden hånd nedriver genstande (læs huse) der levende fortæller historien.

Birch ejendomme har planer om at nedrive Birkedommerboligen og opføre et 9 etagers højhus på grunden.

En boligudvikler har købt Politimesterboligen. Ønsket er at nedrive Politimesterboligen og opføre en boligblok på 6 etager

Hvad ser Skøn på Silkeborg som alternativ til nedrivning og nyt boligbyggeri

Justitskvarteret i dag. Birkedommerboligen ses til højre og Politimesterboligen til venstre i billedet. Ting og Arresthuset i midten.

Justitskvarteret i fremtiden. Omdannet med plads til liberale erhverv, kommunale arbejdspladser og mini-hotel i den gamle arrest, foruden grønne arealer til outdoor aktiviteter, markeder og andre aktiviteter.

Visualisering af hvordan Skøn på Silkeborg forstiller sig området kan anvendes

November 2019

Skøn på Silkeborg fik fremstillet denne video der giver et fingerpeg af hvordan området Justitskvarteret kan omdannes alternativt

Gå en tur i Justitsparken på Christian 8.s vej i Silkeborg. Sådan kan det se ud hvis Justitskvarteret bevares og omdannes til en park med outdoor faciliteter.

Visualisering der viser hvordan Justitskvarteret vil tage sig ud hvis to bygherrer får lov at bygge højt på området

Hvis byrådet i Silkeborg beslutter at nedrive Birkedommerboligen og Politimesterboligen og tillade det byggeri der ansøges om, vil en tur omkring det bevaringsværdige Justitskvarter på Christian 8.s vej se sådan ud.

Historie

Lov og orden kom tidligt til Silkeborg efter byens grundlæggelse i 1844. Den første politifunktion blev varetaget af politiinspektør Frees Emil Hornemann fra 1846, og dommerfunktionen lå fra 1854 under birkedommer V. Drechsel.  Et nyt ting- og arresthus blev bygget på torvet i 1857, hvorved lov og orden for alvor var kommet til den nye by.

Funktionerne fortsatte sådan indtil 1920’erne, en ny retsreform kom til verden og hvor pladsforholdene på Torvet blev for trange. Et nyt Ting- og arresthuset blev derfor opført på Christian 8.s. Vej.  Ting- og arresthuset blev opført som nabo til birkedommerboligen fra 1888. Nord for Ting- og arresthuset lå et hus (opført 1893) som blev overtaget, og anvendt som politimesterbolig. Både politimestre og dommere havde dermed bolig med Ting- og arresthuset som nabo, og dette fortsatte indtil slutningen af 1970’erne, hvorefter de to boliger blev anvendt til andre formål.

Men indtil da var alle justitsfunktioner samlet i et område, altså byens Justitskvarter.

Hvis man i dag står på Christian 8.s Vej og ser på bygningerne med Ting- og arresthuset i centrum og med politimester- og dommerboligerne på hver side, ser man ind på tre smukke og sunde bygninger, som har præget Silkeborgs historie i 130 år. Desuden er hele kvarteret omkring den sydlige del af Christian 8.s Vej bygningsmæssig velproportioneret, hvor bygninger som Trianglen, Sønderport og Ting- og arresthuset nok er de bedst kendte.

Alle justitskvarterets bygninger er erklæret bevaringsværdige. Blot det faktum at bygningerne er bevaringsværdige burde give stof til eftertanke hos politikerne, og man skulle derfor ikke tro, at de ansvarlige politikere uden videre godkender nedrivning for at erstatte de smukke bygninger med endnu flere punkthuse. Dermed vil det samtidig være en afslutning for Silkeborgs bevaringsværdige justitskvarter.

Politimesterens og dommerens boliger skal dog tilsyneladende rives ned, og forskellige byggefirmaer vil, med velsignelse fra vores politikere, opføre et hhv. 6 og 10 etagers boligkomplekser på begge sider af Ting- og arresthuset.

Derudover vil de planlagte nye høje bygninger ligge i en forlængelse af Å-viften på Åhavevej, og på den måde forstærke det lidt kedelige aftryk Å-viften allerede har sat på kvarteret omkring Christian 8.s Vej og Åhavevej.

Alle medlemmer af Plan- og vejudvalget har godkendt, at der arbejdes med et projekt på op til 10 etager på grunden, hvor Birkedommerboligen ligger, og alle medlemmer af Plan- og vejudvalget har godkendt, at der udarbejdes en lokalplan der muliggør opførelse at et 6 etagers punkthus på grunden hvor politimesterboligen ligger. Tilbage er Ting- og arresthuset med sine blot 2½ etager. Disse historiske fakta om Silkeborg får det ikke politikerne til at ryste på hånden og kræve ændringer?

Jo da – og endda vigtige ændringer.

Det foreslåede 10 etagers hus skal flyttes få meter længere væk fra Christian d. 8.s Vej, og det 6 etagers hus skal helst udføres i røde sten.

Birkedommerboligen

Ejendommen Christian 8.s. Vej 2 B rives sandsynligvis ned inden for få år for at give plads til nybyggeri. Den blev oprindeligt bygget som bolig for Silkeborgs birkedommer – datidens borgmester, der var udpeget af kongen.

Læs historien om Silkeborgs Birkedommere her

Birkedommerboligen i dag

Boligen få år efter den blev opført (ca. 1892)

Commichau & Co.s fabrikker anlagt udenfor bymidten tæt på jernbanen. På denne reklametegning dominerer den nyanlagte trikotagefabrik fuldstændig billedet, men tegneren har faktisk fået mange detaljer med fra datidens Silkeborg: „Hjejlen“ på Gudenåen, den nye birkedommerbolig på Chr. 8. Vej, jernbanen, Silkeborg Mølle, Frederiksberg-kvarteret, Amaliegade med hestevogn og de landlige omgivelser. (Silkeborgs historie 1846-1996).
Tegningen må være fra tidspunktet 1888-1893.

Birkedommerboligen ses til højre for vindmøllen, men på den anden side af det der nu er Christian 8.s vej.
Boligen blev bygget i 1888 af Birkedommer Theodor Adler Lund (1841-1898)

Politimesterboligen

Politimesterboligen i dag.

Politimesterboligen set fra front. Året var 1956.

Politimesterboligen set fra havesiden. Det var fra dengang Silkeborg var grøn.