Høringer og indsigelser

Synspunkter vedrørende centerområde ved Fredensgade

Indkaldelse af ideér og forslag i forbindelse med planlægning for et centerområde ved Fredensgade i midtbyen, Silkeborg

Indsigelse til højhus og højt byggeri på Fredensgade

Skøn på Silkeborg indsender denne indsigelse mod et 23 etagers højhus, og byggeri op til 7 etager på Fredensgade. Desuden ønsker bygherre at forøge byggeriet mod Torvet og Christian 8.s Vej med yderligere 1 etage.

Anvend gerne vores indsigelse. Kan åbnes i Word her.

Indsigelse mod nedrivning af Politimesterboligen

Skøn på Silkeborg har indsendt nedenstående indsigelse mod planerne der indebærer nedrivning af Politimesterboligen. Vi opfordrer alle, der føler denne skal bevare, til at indsende høringssvar.

Høringssvar fra Skøn på Silkeborg til forslag til kommuneplantillæg 14 og
lokalplan 13-025 for et boligområde i Resen, Gødvad