Fredensgård

Kære læser

Byrådets planer om et højhus på Fredensgade, med tilhørende massiv bebyggelse, er nu kommet i offentlig høring.
Du kan se projektet her på foreningens hjemmeside. Se videoen og døm selv.

Foreningen Skøn på Silkeborg  har gjort indsigelse mod planerne, som kan læses i vedhæftede fil.

Det er foreningens opfattelse, at ikke mindst antallet af indsigelser og dermed borgere, der føler sig utrygge ved det foreslåede projekt, spiller en rolle, når politikerne engang i det nye år skal tage endelig stilling til projektet. Vi vil derfor fra bestyrelsen opfordre dig til at gøre indsigelse og samtidig opfordre dig til at gøre personer, du kender, opmærksomme på nødvendigheden af at gøre indsigelse. Ellers får vi alle som borgere i Silkeborg et 23 etagers højhus midt i centrum i nytårsgave af byrådet.

Du kan finde inspiration i foreningens indsigelse eller du kan vælge at sende en kort indsigelse til:

Teknisk@silkeborg.dk

Kopier følgende tekst over i en mail du efterfølgende sender til ovenstående e-mailadresse og husk endelig at anføre dit navn og adresse:

Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg 46 og forslag til lokalplan 10-032
Undertegnede vil hermed udtrykke min modvilje og dermed indsigelse mod planerne om et massivt byggeri på Fredensgade inklusive et tårn på 23 etager, som slet ikke passer ind i Silkeborg Bys profil.

 Navn xxxxxxx
Adresse xxxxxxx

 Du kan også vælge at skrive din egen indsigelse eller kopiere ovenstående tekst ind på kommunens hjemmeside. Find adressen her

HUSK hvis du ønsker at gøre brug af din stemme skal indsigelsen være indsendt senest d. 05.02.2020

Mange hilsner
Bestyrelsen i Skøn på Silkeborg

December 2019

Som et alternativ til de skyggediagrammer der følger som vedlag til lokalplansforslaget, har Skøn på Silkeborg fremstillet visualiseringer der på en mere levende måde illustrerer højhusets skyggervandring.
I videoen er et kort stop for hver time.

Dato 1. april
Mellem klokken 7-18
Set fra solens position

Dato 1. juli
Mellem klokken 6-19

Dato 1. april
Mellem klokken 7-18

Dato 10. februar
Mellem klokken 9-17

November 2019

Video fremstillet af Silkeborg kommune der præsenterer Fredensgård

Maj 2019
Synspunkter vedrørende centerområde ved Fredensgade​

Indkaldelse af ideér og forslag i forbindelse med planlægning for et centerområde ved Fredensgade i midtbyen, Silkeborg

Marts 2018
A. Enggaard dropper indkøbscenter på 25.000 kvm i Silkeborg

Grundet mangel på lejere lægger entreprenørvirksomheden planen om at opføre et nyt butikscenter i Silkeborg i graven. I stedet vil A. Enggaard opføre boliger.

Maj 2010
Enggaard vil bygge nyt butikscenter i Silkeborg

Det nordjyske entreprenørfirma vil rive et eksisterende butikscenter ned og erstatte det med et nyt på 25.000 m².

A. Enggaard overtog for nylig ejerskabet af Torvecentret i Silkeborg og afslører nu sine planer for området.

Ifølge Midtjyllands Avis vil storentreprenøren rive de eksisterende bygninger ned og i stedet opføre et nyt butikscenter i samarbejde med Braaten+Pedersen.

Det kommende center skal efter planen stå færdigt i 2014 og får plads til 50-60 butikker fordelt på 25.000 m².

Maj 2009
A Enggaard får forkøbsret til Torvecentret
November 2008

Tegningen illustrerer hvor det ifølge rapporten er muligt at bygge højhuse (1 er Torvecentret).
Se højhusstrategiens begrundelsen for et højhus netop på denne adresse i teksten til højre.

Højhusstrategien for Silkeborg kommune udkommer.

BYKANT MOD CHRISTIAN 8.S VEJ
Vestsiden af dette gadeforløb er byens tætteste og er det nærmeste Silkeborg kommer storbyernes egentlige brokvarterer. Den nuværende bebyggelse kanter kvadraturen med en 4-6 etager bebyggelse, der står skulder ved skulder. Bebyggelsesretningen ligger lidt på sned i forhold til kvadraturen, hvor ved der fremkommer nogle mellemliggende trekanter. Disse kan tydeligvis forstærke indtr ykket af tæthed ved et eller to punkthuse som højt byggeri. Placeringen her vil samtidig understrege den sydlige adgang til bymidten og betone, at bymidten ligger på venstre hånd, når man kører ind mod byen. Endelig vil øgede etagekvadratmeter her styrke centrum og den fortætning, der kan fornemmes omkring Føtex-området, hvor mix’et af forskellige funktioner er tydeligt.
Den yderlige placering i forhold til kvadraturen vil ikke genere den stemning, der er i gridbyen.
Denne bykant udvikles pt. yderligere med en randbebyggelse helt frem til ”hjørnet” ved søfronten, hvor billedet skifter.
Den topografiske lavning, som området mellem Papirfabrikken og kvadraturen har bør forblive
som sådan, idet det samtidig er et signal om at man bevæger sig mod søen og hele dalbunden. Højt byggeri på dette sted vil som centrums-markør være acceptabel, men set fra byens nordside vil markeringen virke som en ”flagstang” der ikke står midt på gårdspladsen.
Således bør byggeri i denne zone følge de almindelige bygningshøjder.

1992-2010
Et nyt og moderne Torvecenter

 

1976-91
Christian 8.s Vej breder sig

Efter sanering af Fredensgade karréen var der nu plads til at udvidde Christian 8.s Vej til 4 spor

1970-75
Protest mod nedrivning og vejudvidelse.

I disse artikel ser Lis Thavlov fra Silkeborg Arkiv nærmere på de langsigtede planer for trafikafviklingen i midtbyen, der blev udarbejdet i løbet af 1960’erne og på deres (delvise) gennemførelse. Det betød, at alle ejendomme i trekanten Christian 8.s. Vej – Fredensgade – Kirkebakken og på den vestlige side af Christian 8.s Vej ned til Søndergade frem til midten af 1970’erne blev revet ned.

Disse planer udløste også dengang en protestbevægelse mod nedrivning og motorveje gennem byen.

1899
Matrikelstørrelser tegner en by.

På dette kort fra 1899 er matrikuleringen for karréen Fredensgade, Kirkebakken og Christian 8.s Vej på plade. Enkelte huse er allerrede opført.

Matriklerne i karréen var omtrent af samme størrelse som i den øvrige by. Dette betød en varieret facadeudformning som er karakteristisk for en by som Silkeborg