Artikler

Idéoplægget for baneterrænet i Silkeborg

Pressemeddelelse

Idéoplægget for baneterrænet i Silkeborg fra Skøn på Silkeborg er realistisk!

Foreningen Skøn på Silkeborg har haft Aarsleff Rail A/S til at gennemgå sit ideoplæg vedrørende baneterrænet i Silkeborg, og de har vurderet, at det er teknisk muligt at gennemføre.

Forslaget åbner op for etablering af en helt ny bydel i Silkeborg, og ville kunne binde byen sammen, som jernbanen for nuværende deler i to med bl.a. store trafikale udfordringer til følge. Idéoplægget kommer med forslag til at løse 2 udfordringer på samme tid, et trafikalt problem og en byudviklingsudfordring.

Aarsleff Rail A/S har tillige lavet et overslag på, hvad det vil koste at etablere løsningen, som foreningen har skitseret, og estimatet lyder på kr. 325.000.000. Hertil kommer yderligere udgifter så som eksempelvis overdækning af banearealerne, ændring af hældning på jernbanebroen, kommunale omkostninger til veje og kloak, således at det samlede projekt er estimeret til 440.000.000 mil.kr.

Vi vurderer i foreningen, når man sammenligner med andre anlægsprojekter af denne betydning og størrelse, at det er realistisk rent politisk at etablere løsningen, men det er naturligvis en politisk afgørelse. Det skal bemærkes, at udgiften ligger på niveau med hvad det koster pr. km at elektrificere hovedstrækningerne på de danske jernbaner.

En visualisering af projektet samt yderligere info, kan ses på følgende link http://skoenpaasilkeborg.dk/helhedsplan-for-baneterraen/

Vedhæftet denne pressemeddelelse er Aarsleff Rail A/S’ notat der beskriver projektet teknisk og økonomisk, og ligeledes foreningens tekniske notat.

Yderligere information:
Foreningen Skøn på Silkeborg
Formand for Banegruppen
v/Niels Præstkær
Niels@praestkaer.dk
Tlf.: 40 19 43 09

Formand for foreningen Skøn på Silkeborg
Torben Krath
torben@krath.eu
Tlf.: 40 19 42 40

Find Pressemeddelelsen her

Find helhedsplan for baneterrænet i Silkeborg fra Skøn på Silkeborg

Find teknisk notat for baneterræn

Se herunder Skøn på Silkeborgs visualisering af forslag til helhedsplan for baneterrænet i Silkeborg