Ønsker og tanker til Justitskvarteret

Posted Posted in Artikler

Følgende animation viser Skøn på Silkeborgs vision for hvordan området omkring politistationen og vandrehjemmet kan forvandles til et attraktive byrum. Se en historisk gennemgang af de bygninger og det område der indgår i Ønsker og Tanker til Justitskvarteret Justitskvarteret Foreningen Skøn på Silkeborgs forslag og tanker om og for området. Skøn på Silkeborg ønsker med […]

Værdien af vores by

Posted Posted in Artikler

Når vi ikke kender værdien af en bygning, er det nemt at komme til at overse den eller istandsætte den på en måde så bevaringsværdierne forsvinder. Det har vi desværre set flere eksempler på i kommunen. Det er meget beklageligt, fordi bevaringsværdige bygninger fortæller en vigtig lokal historie om, det levede liv i bygningen, den […]

Idéoplægget for baneterrænet i Silkeborg

Posted Posted in Artikler

Pressemeddelelse Idéoplægget for baneterrænet i Silkeborg fra Skøn på Silkeborg er realistisk! Foreningen Skøn på Silkeborg har haft Aarsleff Rail A/S til at gennemgå sit ideoplæg vedrørende baneterrænet i Silkeborg, og de har vurderet, at det er teknisk muligt at gennemføre. Forslaget åbner op for etablering af en helt ny bydel i Silkeborg, og ville […]

Helhedsplan for baneterræn

Posted Posted in Artikler

Indledning Foreningen Skøn på Silkeborg har i en længere periode arbejdet på et idéoplæg for baneterrænet, der siden anlæggelsen af jernbanen har skåret byen over i to.Jernbanen skiller i dag syd- og midtbyen og fremstår som et stort delvist ubenyttet område.Trafikalt giver jernbanebommene ved Frederiksberggade udfordringer, og det må forventes, at de ikke bliver mindre, […]