Fredensgård

Inkompetence i højden

Dippe-dut arkitektur….. klaphammer…… malplacerede ligegyldigheder…….. efterabe………
Læs denne meget velskrevne kronik af arkitekt MAA Kjeld Ghozati. Den har fokus på højhuse. “Når nu selv Silkeborg, en by i et af de mest naturskønne områder, ønsker sig et højhus i midtbyen, så er der noget grueligt galt…” Der er så mange sandheder, i det Kjeld Ghozati skriver. “Byudvikling med en klaphammer, når man har hænderne fulde af guld”. “De kommende generationer vil dømme jer hårdt” og meget mere…


Kronik bragt i Jysk-Fynske Medier mandag den 6. april. Bragt her af Skøn på Silkeborg med forfatterens tilladelse:
Af Kjeld Ghozati, arkitekt MAA, Aarhus

Inkompetence i højden.

Jeg forstår det spirende oprør mod arkitekter

Jeg er en af dem, der elsker byudvikling, men jeg foretrækker, a det sker med omtanke. Det er ikke just det, der kendetegner en stor del af byudviklingen i de senere år. Det virker som om, at der er kommet en ubalance i magtforholdet mellem dem, der har fokus på den gode by og ønsket om det fælles bedste, og så dem, der udvikler, godkender og investerer i projekterne.
I en række danske byer bygges og påtænkes der i disse år flere højhuse, som hverken er velplacerede eller smukke. Det gælder eksempelvis København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Horsens og nu også Silkeborg. Mange af de arkitekter, der tegner disse højhuse, er ret inkompetente til opgaven. Det er dog tilsyneladende ingen hindring for, at de får lov. Alle læger får interessant nok ikke lov til at lave bypassoperationer. Det kræver nemlig en særlig viden at lave den slags indgreb, ellers dør patienten. På tilsvarende vis kræver det specialviden at tegne højhuse, ellers ødelægger man byen, og midtbylivet på gadeplan dør.

DE, DER TEGNER højhuse med udenpåliggende altaner, har ingen viden om opholdsarealer i stor højde. Ligesom det at tegn en bygning, der kan ses i hele byen og ikke kun fra en gade er en skulpturel opgave. Det bør forbeholdes arkitekter, der har vist, at de mestrer den skulpturelle disciplin med sikker hånd. Et højhus kalder på en elegant afslutning og ikke blot en afskæring som et stykke stanglakrids.
Mange nye højhuse er tegnet over den samme læst, som de selvsamme arkitektfirmaer tegner en boligblok i fem etager. Enten er der tale om en intetsigende anonym glasarkitektur eller den velkendte dippe-dut arkitektur med hoppende og dansende vinduer ofte med udenpåliggende glasaltaner. Der kan husets beboere så sidde vindblæst og udstille sin Webergill overfor hele byen. Samtidig øges vindcirkulationen i gadeplan i en grad, at udeophold i de omkringliggende gader forringes markant. Husk altid at holde på hat og briller, når du nærmer dig et højhus.

MAN FORSTÅR TIL fulde et spirende arkitekturoprør blandt befolkningen. De vil ikke længere stiltiende se på, at mange midtbyer i disse år ødelægges af højhuse. Højhuse, der tegnes af arkitekter, der ikke mestrer opgaven, bygges af grådige bygherrer og godkendes af uambitiøse politikere. Byrådspolitikere, der virker ti at have mindreværdskomplekser på deres bys vegne, fordi de tilsyneladende tænker, at når andre byer har fået et højhus i midtbyen, så skal vi selvfølgelig også have det!
De byer, der bygger højhuse, vil i øvrigt have stor glæde af at oprette en højhuskomite med stærke kompetencer, der repræsenterer den fornødne specialviden. Derved kan de i højere grad sikre, at de
højhuse, der bygges, er velplacerede og smukke samtidig med, at de indgår i den bymæssige sammenhæng med en høj kvalitet.

NÅR NU SELV Silkeborg, en by i et af de mest naturskønne områder, ønsker sig et højhus i midtbyen, så er der noget grueligt galt. Det er fantasiløst at lave byudvikling med en klaphammer, når man har hænderne fulde af guld. Jeg bliver ganske enkelt nødt til at sige: Silkeborg, tænk jer godt om, før I bygger den slags malplacerede ligegyldigheder. Et højhus som alle i byen, og jeres besøgende tvinges til at se på og leve med. Turen på søerne og med Hjejlen bliver ikke bedre med et kik et kortsigtet spekulationsprojekt i baggrunden.
I har en helt unik by med skov, søer og grønne områder lige ved midtbyen. Det misunder de fleste andre byer i Danmark jer for. Det er det, som er det særlige og unikke ved Silkeborg. Det skal I gerne forstærke, og det må I for alt i verden ikke ødelægge. Hvis I gør det, så vil de kommende generationer dømme jer hårdt.

DER ER MANGE andre måder at lave byudvikling på, end at bygge højhuse. En naturskøn by som Silkeborg har slet ikke brug for at efterabe andre byer med et højhus i midtbyen. For byer, der ønsker sig højhuse, er det vigtigt at huske på, at ikke alt der tilsyneladende skinner, er guld.