Indlæg

Brev til byrådspolitiker

Fredensgård

Kære byrådspolitikere

Foreningen Skøn på Silkeborg vil hermed stille nogle spørgsmål vedrørende den planlagte ud – og ombygning af det nuværende Torvecenter.

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at foreningen er særdeles skeptisk overfor såvel højden af det planlagte tårn, samt i øvrigt de meget dominerende dimensioner projektet som heldhed får i forhold til byen byens centrum.

Det er ikke offentlig kendt hvilke aftaler, der foreligger mellem Investor og Silkeborg Kommune, og det er ikke er muligt at læse det i lokalplanforslaget. Det afføder for os som forening nogle spørgsmål, som vi håber, I som byrådspolitikere kender svaret på, og som vi håber, at I i givet fald vil oplyse os og offentligheden om.

Da Torvecentret i sin tid blev anlagt, blev der, som en del af den handel der var mellem Silkeborg kommune og det konsortiet, der skulle bygge Torvecenteret,  lavet to markante aftaler, som vel var udtryk for, at konsortiet havde fået den pågældende grund meget billigt.(kr. 15.000.000,-)

P kælderen

Der er i dag jf. lokalplanforslaget tinglyst 200 offentlige parkeringsplader. Ifølge  lokalplanforslaget reduceres dette i det forelagte projekt til 100, hvilket i vor tolkning medfører at entreprenøren overdrages 100 parkeringspladser. Vi har bedt en af byens førende ejendomsmæglere vurdere prisen på en p-plads i Silkeborg, og han vurderer denne til omkring kr. 200-250.000kr/stykket.  Til orientering sælges en parkeringsret på Århus Ø i parkeringshuse for 250.000 kr./stykket. Det vil, ved et simpelt regnestykke, svare til, at Investor overdrages parkeringspladser til en værdi af  kr. 20-25 millioner. Får kommunen betaling for disse p – pladser  fra Investor og hvor meget andrager betalingen.?

Busterminalen

Ligeledes blev der ved anlæggelsen af Torvecentret, tinglyst kommunal brugsret på en matrikel, der i dag udgør busterminalen på Fredensgade.  Dette areal indgår i det fremtidige projekt, (byggefelt B2, B3, B4, B5 ) og af  lokalplanen fremgår det , at der her kan bygges et bolig/butiks areal på 7.700 m2

Skal en værdi på denne byggeret anslås, kunne værdien af byggeretten sammenlignes med salget af grunden, hvorpå Papirtårnet i dag er under færdiggørelse. Her blev der ifølge de oplysninger, der er offentlig tilgængelige handlet til en pris på omkring kr. 3.500 – 4.000,-/ m2 byggeret, baseret på grundens offentlige vurdering. Det er i parentes bemærket samme tal ovennævnte ejendomsmægler anslår for en byggeret i Silkeborg midtby, idet han siger fra kr. 3.500 – 4.000.kr/ m2. Til disse tal knytter der sig naturligvis en vis usikkerhed, men næppe signifikant.

For os at se svarer det til at byggeretten, på arealet, hvor busterminalen i dag ligger, udgør en værdi på omkring kr. 30 millioner. Får kommunen betaling for byggeretten fra Investor, og hvor meget andrager betalingen?

Infrastruktur

I de forelagte lokalplaner er det angivet, at Silkeborg kommune skal betale for den infrastruktur, der ligger udenfor byggefeltet. Det omhandler b.la. nedkørsel på Chr. D. 8.s Vej, som skal sløjfes, men omfatter også den planlagte tunnel mellem p- kælderen under torvecenteret og p-kælderen under torvet.

I givet fald hvad bliver Silkeborg kommunes omkostninger til de samlede infrastrukturelle projekt uden for byggefeltet?

Ovennævnte spørgsmål mener vi, at offentligheden bør kende svarene på.

På vegne af Foreningen Skøn på Silkeborg