Skøn på Silkeborg mener

Posted Posted in Indlæg

Skøn på Silkeborg mener, at vi skal byudvikle, hvor det giver mening og altid med naturen i centrum. Der skal tages langt større hensyn til naboer og omkringboende, særligt hvad angår højde. Vi mener det er et skråplan, at der bygges på selv de mindste grønne frimærker, sågar med dispensation for byggehøjde. Netop disse grønne […]

Lysbro stationsbygning

Posted Posted in Indlæg

Bedre kendt som Perronteatret.Ejeren har søgt om tilladelse til nedrivning og sagen har været i høring til d. 22. juli.Se Skøn på Silkeborgs høringssvar herunder. Høringssvar: Skøn på Silkeborg har den holdning at Lysbro stationsbygning skal bevares på grund af dens historiske betydning for Silkeborg Historien om infrastrukturen i Silkeborg og omegn gennem tiderne betyder […]

Skøn på Silkeborg & Cyklistforbundet! Hvad er lokalplanen?

Posted Posted in Indlæg

Beskrivelse af episode I denne særudgave taler jeg med Torben Krath fra Skøn på Silkeborg og Bjarne Petersen fra Cyklistforbundet i Silkeborg. Vi mødtes på Skoletorvet og i Nygade. Det blev til nogle gode snakke om udviklingen og vores skønne by.Læn dig tilbage og lyt med! Idé og tilrettelæggelse: Luis da Silva Martins.Musik: Rune Eyermann.Lydredigering: Jakob […]

Hans Okholm

Posted Posted in Indlæg

Vi oplever at der er stor interesse for byudvikling i denne tid. Vi er ikke altid enige med politikerne, eks. er vi meget spændte på om man vedtager at bygge yderligere 210 boenheder i Balle/Buskelund trods den pressede kapacitet indenfor børneområdet i forvejen. Til gengæld er der andre områder hvor vi er på linje med […]

Høringssvar til lokalplan 11-020 for Byhaven på borgergade, Alderslyst

Posted Posted in Indlæg

Silkeborg kommune har fremlagt lokalplanforslag 11-020 for byggeriet Byhaven i Alderslyst i høring indtil d. 27. oktober.Skøn på Silkeborg har i den forbindelse afgivet et høringssvar, idet foreningen mener at der er flere forhold i lokalplanforslaget er er kritisable.Især hæfter foreningen sig ved et for højt støjniveau fra Borgergade, for tæt og for højt bebyggelse, […]

Skøn på Silkeborgs høringssvar til kommuneplan 2020-2032

Posted Posted in Indlæg

Skøn på Silkeborg har indsendt et antal høringssvar i forbindelse med forslag til kommuneplan 2020-2032. Find alle høringssvar herunder. Vedrørende Arkitekturpolitik og Silkeborg Midtby Bynær natur Vestre Højmarksvej Funder Krat Silkeborg midtby og bevaring Silkeborg Midtby og bevaring Bevaring er meget stedmoderligt og overfladisk behandlet i forslaget til kommuneplan. Foreningen Skøn på Silkeborg ønsker arbejdet […]

Lær kommuneplan 2020-2032 at kende

Posted Posted in Indlæg

For at formidle kendskabet til forslag til kommuneplan 2020-2032 for Silkeborg kommune, har vi i Skøn på Silkeborg produceret et antal videoer der viser hvorledes man finder rundt i kommuneplanen og hvilke oplysninger der er tilgængelig.Husk, kommuneplanen er i offentlig høring indtil d. 12. oktober 2020 Afsnit 1I denne første video fortæller vi om baggrunden […]