Hvis interesser varetages?

Posted Posted in Læserbreve

Læserbrev af Steen Konradsen for Skøn på Silkeborg bragt i Midtjyllands avis d. 7. august 2020. Venstre billede: Borgdalsvej i dag. Højre billede: Borgdalsvej 2016 KOMMUNEPLAN Om et par uger starter høringsfasen vedrørende forslaget til ny kommuneplan for Silkeborg Kommune. Lad os håbe, at rigtig mange borgere vil læse med og komme med høringsforslag. Kommuneplanen […]

Fredskov ryddes

Posted Posted in Indlæg, Læserbreve

I Skøn på Silkebog synes vi det er tosset ikke at passe på fredskoven på Øster Bordingvej. I henhold til lokalplan 12-027 skal fredskoven ryddes til fordel for bebyggelse. Skoven er et præmieeksempel på såkaldt successionsskov – altså naturlig tilgroning – som er sket siden 2005. Det er nu vokset op og blevet en svane […]

Vild skov fældes

Posted Posted in Indlæg, Læserbreve

Midtjyllands Avis d. 9 december 2019. Skøn på Silkeborg bekymret: Skal vild skov fældes for at give plads til rækkehuse? Skøn på Silkeborg advarer mod skovfældning i nyt boligområde En vild og bynær skov på mere end otte hektar risikerer at blive fældet for at give plads til rækker af rækkehuse og parcelhuse i et […]