Indlæg

Høringssvar til lokalplan 11-020 for Byhaven på borgergade, Alderslyst

Silkeborg kommune har fremlagt lokalplanforslag 11-020 for byggeriet Byhaven i Alderslyst i høring indtil d. 27. oktober.
Skøn på Silkeborg har i den forbindelse afgivet et høringssvar, idet foreningen mener at der er flere forhold i lokalplanforslaget er er kritisable.
Især hæfter foreningen sig ved et for højt støjniveau fra Borgergade, for tæt og for højt bebyggelse, indbliksgener, lys/skygge forhold og begrænset udvendig fællesarealer til udfoldelse.

Find høringssvaret her