Indlæg

Skøn på Silkeborg mener

Skøn på Silkeborg mener, at vi skal byudvikle, hvor det giver mening og altid med naturen i centrum. Der skal tages langt større hensyn til naboer og omkringboende, særligt hvad angår højde.

Vi mener det er et skråplan, at der bygges på selv de mindste grønne frimærker, sågar med dispensation for byggehøjde. Netop disse grønne pletter skal sikre det gode liv for eksisterende silkeborgensere, samt at byen ikke fremstår overbebygget – Det er nødvendigt for at Silkeborg fremadrettet fremstår grønt, og ikke kun består af mursten & veje.

– Vi skal byudvikle i boligområder i takt med udbygningen af institutioner, skoler, infrastruktur og øvrige faciliteter.
– Vi skal udvikle og udbygge industriområder langs motorvejen som i Funder, Hårup og ved foden af Nørreskov Bakke.
– Vi skal sikre høj materiale- og håndværksmæssig kvalitet i byggeri og ikke kun industriel beton, der skjuler håndværket.
– Vi skal stille krav om større diversitet i boligbyggeriet .
– Vi skal stille krav om at sikre mere luft og grønne områder pr. boligenhed.

Naturen skal :
– Bringes ind i bymidten i forbindelse med vej- og kloakrenovering, som i Vestergade.
– Bringes ind i bymidten i forbindelse med gågade renovering som i Vestergade, Søndergade, Søndertorv, Østergade og Torvet.
– Vi skal fortsætte strategien ved renovering af endnu flere gader – bl.a. Vestre Allé – Her skal plantes en allé, ligesom alle andre allé’er i Silkeborg uden træer skal beplantes.
– Vi skal fortsætte tanken om “Vild med Vilje” ved at beplante områder ved indfaldsveje, større veje, hjørner og trekanter med træer, buske og blomster, som det bl.a. er sket i en række rundkørsler.

Coverbilledet viser Birchs nye rækkehusbyggeri Sommerfugleengen ved Jordkærvej.

Skøn på Silkeborg oktober 2021