Værdien af vores by

Posted Posted in Artikler

Når vi ikke kender værdien af en bygning, er det nemt at komme til at overse den eller istandsætte den på en måde så bevaringsværdierne forsvinder. Det har vi desværre set flere eksempler på i kommunen. Det er meget beklageligt, fordi bevaringsværdige bygninger fortæller en vigtig lokal historie om, det levede liv i bygningen, den […]

Skøn på Silkeborg mener

Posted Posted in Indlæg

Skøn på Silkeborg mener, at vi skal byudvikle, hvor det giver mening og altid med naturen i centrum. Der skal tages langt større hensyn til naboer og omkringboende, særligt hvad angår højde. Vi mener det er et skråplan, at der bygges på selv de mindste grønne frimærker, sågar med dispensation for byggehøjde. Netop disse grønne […]

Lysbro stationsbygning

Posted Posted in Indlæg

Bedre kendt som Perronteatret.Ejeren har søgt om tilladelse til nedrivning og sagen har været i høring til d. 22. juli.Se Skøn på Silkeborgs høringssvar herunder. Høringssvar: Skøn på Silkeborg har den holdning at Lysbro stationsbygning skal bevares på grund af dens historiske betydning for Silkeborg Historien om infrastrukturen i Silkeborg og omegn gennem tiderne betyder […]

Skøn på Silkeborg & Cyklistforbundet! Hvad er lokalplanen?

Posted Posted in Indlæg

Beskrivelse af episode I denne særudgave taler jeg med Torben Krath fra Skøn på Silkeborg og Bjarne Petersen fra Cyklistforbundet i Silkeborg. Vi mødtes på Skoletorvet og i Nygade. Det blev til nogle gode snakke om udviklingen og vores skønne by.Læn dig tilbage og lyt med! Idé og tilrettelæggelse: Luis da Silva Martins.Musik: Rune Eyermann.Lydredigering: Jakob […]

Idéoplægget for baneterrænet i Silkeborg

Posted Posted in Artikler

Pressemeddelelse Idéoplægget for baneterrænet i Silkeborg fra Skøn på Silkeborg er realistisk! Foreningen Skøn på Silkeborg har haft Aarsleff Rail A/S til at gennemgå sit ideoplæg vedrørende baneterrænet i Silkeborg, og de har vurderet, at det er teknisk muligt at gennemføre. Forslaget åbner op for etablering af en helt ny bydel i Silkeborg, og ville […]

Hans Okholm

Posted Posted in Indlæg

Vi oplever at der er stor interesse for byudvikling i denne tid. Vi er ikke altid enige med politikerne, eks. er vi meget spændte på om man vedtager at bygge yderligere 210 boenheder i Balle/Buskelund trods den pressede kapacitet indenfor børneområdet i forvejen. Til gengæld er der andre områder hvor vi er på linje med […]

Helhedsplan for baneterræn

Posted Posted in Artikler

Indledning Foreningen Skøn på Silkeborg har i en længere periode arbejdet på et idéoplæg for baneterrænet, der siden anlæggelsen af jernbanen har skåret byen over i to.Jernbanen skiller i dag syd- og midtbyen og fremstår som et stort delvist ubenyttet område.Trafikalt giver jernbanebommene ved Frederiksberggade udfordringer, og det må forventes, at de ikke bliver mindre, […]

Høringssvar til lokalplan 11-020 for Byhaven på borgergade, Alderslyst

Posted Posted in Indlæg

Silkeborg kommune har fremlagt lokalplanforslag 11-020 for byggeriet Byhaven i Alderslyst i høring indtil d. 27. oktober.Skøn på Silkeborg har i den forbindelse afgivet et høringssvar, idet foreningen mener at der er flere forhold i lokalplanforslaget er er kritisable.Især hæfter foreningen sig ved et for højt støjniveau fra Borgergade, for tæt og for højt bebyggelse, […]